[fwete] sists/pātagots (fr. val.)

Pagrieziens fouetté↑ ar ķermeņa pozas maiņu, ko izpilda, pagriežot pamatkāju pa ¼ apļa (90˚) virzienā en dehors vai en dedans.

Kustības laikā ķermeņa pozu maina, izpildot ¼ pagriezienu↑ uz pamatkājas, kura atrodas uz pilnas pēdas, en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm). Strādājošā kāja atrodas pointé tendue (uz pirkstgala) vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā kādā no pamatvirzieniem. ¼ pagriezienus fouettévar izpildīt arī allegro (lēcienos).

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ¼ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dehors un kustības beigās strādājošā kāja atrodas priekšā pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas aizmugurē pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ¼ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dehors un kustības beigās strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ¼ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dedans un kustības beigās strādājošā kāja atrodas aizmugurē pointé tendue, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas priekšā pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ¼ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dedans un kustības beigās strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue, en pointe, 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.