[pɔʀ də bʀa] nešana, roku (fr. val.)

Port de bras↑. 3. port de bras pamatā ir 1. port de bras, ar kuru vienlaikus notiek ķermeņa noliekšana uz priekšu, uz leju un atliekšanās atpakaļ. Kustība sākas ar atvērtām rokām 2. roku pozīcijā. Abas rokas no 2. roku pozīcijas nolaiž uz sagatavošanās stāvokli un vienlaicīgi ķermeni noliec uz priekšu. Iztaisnojoties rokas caur 1. paceļ uz 3. roku pozīciju. Tad ķermeni atliec atpakaļ. Rokas saglabā 3. roku pozīciju. Iztaisnojoties rokas atver sākuma stāvoklī, t.i., 2. roku pozīcijā. Skatiens seko vienai no rokām.