[fwete] sists/pātagots (fr. val.)

Pagrieziens fouetté↑ ar ķermeņa pozas maiņu, ko izpilda pagriežot pamatkāju pa ½ apļa (180˚) virzienā en dehors vai en dedans.

Kustības laikā ķermeņa pozu maina, izpildot ½ pagriezienu↑ uz pamatkājas, kura atrodas uz pilnas pēdas, en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm). Strādājošā kāja atrodas kādā no pamatvirzieniem pointé tendue (uz pirkstgala) vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. ½ pagriezienus fouetté↑ var izpildīt arī allegro (lēcienos).

Kustības sākumā strādājošā kāja atrodas aizmugurē stāvoklī pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā notiek pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dehors. Kustības beigās strādājošā kāja atrodas priekšā pointé tendue, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas priekšā stāvoklī pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā notiek pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dedans. Kustības beigās strādājošā kāja atrodas aizmugurē pointé tendue, en pointe, 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas ir 2. roku pozīcijā.