[fwete] sists/pātagots (fr. val.)

Pagrieziens fouetté↑ ar ķermeņa pozas maiņu no pozas 3. arabesque uz lielo pozu croisé devant vai otrādi, ko izpilda, pagriežot pamatkāju pa ¾ apļa (270˚) virzienā en dehors vai en dedans.

Kustības laikā ķermeņa pozu maina, izpildot ¾ pagriezienu↑ uz pamatkājas, kura atrodas uz pilnas pēdas, en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm). Strādājošā kāja atrodas uz priekšu vai aizmugurē pointé tendue (uz pirkstgala) vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. ¾ pagriezienus fouetté↑ var izpildīt arī allegro (lēcienos).

Ja strādājošā kāja ir labā kāja, tad kustības sākumā ķermenis atrodas stāvoklī épaulement croisé ar strādājošo kāju aizmugurē pointé tendue vai paceltu 45˚ vai 90˚ augstumā. Rokas ir pozā 3. arabesque. Vienlaikus ar pagriezienu↑ uz pamatkājas virzienā en dehors līdz punktam 5 pēc baletzāles sadalījuma shēmas strādājošo kāju izvērš līdz stāvoklim à la seconde (uz sāniem), rokas atver 2. roku pozīcijā. Neapstājoties turpina pagriezienu↑ uz pamatkājas līdz punktam 8, un strādājošo kāju izvērš līdz ķermeņa stāvoklim épaulement croisé ar strādājošo kāju priekšā pointé tendue vai paceltu 45˚ vai 90˚ augstumā. Pagrieziena↑ laikā pamatkājas roku paceļ 3. roku pozīcijā. Kustību pabeidz lielajā pozā croisé devant.

Ja strādājošā kāja ir labā kāja, tad kustības sākumā ķermenis atrodas stāvoklī épaulement croisé ar strādājošo kāju priekšā pointé tendue vai paceltu 45˚ vai 90˚ augstumā. Rokas ir lielajā pozā croisé devant. Vienlaikus ar pagriezienu↑ uz pamatkājas virzienā en dedans līdz punktam 5 strādājošo kāju izvērš līdz stāvoklim à la seconde (uz sāniem), rokas atver 2. roku pozīcijā. Neapstājoties turpina pagriezienu↑ uz pamatkājas līdz punktam 2 un strādājošo kāju pagriež līdz ķermeņa stāvoklim épaulement croisé ar strādājošo kāju aizmugurē pointé tendue vai paceltu 45˚ vai 90˚ augstumā. Pagrieziena↑ laikā strādājošā kājas roku aizver 1. roku pozīcijā ar delnām stāvoklī allongé, pamatkājas roku atstāj 2. roku pozīcijā un pagriež allongé. Kustību pabeidz pozā 3. arabesque.