[fwete] sists/pātagots (fr. val.)

Pagrieziens fouetté↑ ar ķermeņa pozas maiņu, ko izpilda, pagriežot pamatkāju pa ⅛ apļa (45˚) virzienā en dehors vai en dedans.

Kustības laikā ķermeņa pozu maina, izpildot ⅛ pagriezienu↑ uz pamatkājas, kura atrodas uz pilnas pēdas, en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm). Strādājošā kāja atrodas pointé tendue (uz pirkstgala) vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā kādā no pamatvirzieniem. ⅛ pagriezienus fouettévar izpildīt arī allegro (lēcienos).

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ⅛ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dehors un kustības beigās strādājošā kāja atrodas mazajā vai lielajā pozā effacé devant, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas no 2. roku pozīcijas paceļ attiecīgi mazajā vai lielajā pozā effacé devant.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas mazajā vai lielajā pozā effacé derrière vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ⅛ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dehors un kustības beigās strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas no mazās vai lielās pozas effacé derrière atver 2. roku pozīcijā.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ⅛ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dedans un kustības beigās strādājošā kāja atrodas mazajā vai lielajā pozā effacé derrière, en pointe vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas no 2. roku pozīcijas atver attiecīgi mazajā vai lielajā pozā effacé derrière.

Ja kustības sākumā strādājošā kāja atrodas mazajā vai lielajā pozā effacé devant vai pacelta 45˚ vai 90˚ augstumā, tad kustības laikā notiek ⅛ pagrieziens↑ uz pamatkājas virzienā en dedans un kustības beigās strādājošā kāja atrodas uz sāniem pointé tendue, en pointe, 45˚ vai 90˚ augstumā. Kustības laikā rokas no mazās vai lielās pozas effacé devant nolaiž 2. roku pozīcijā.