[o miljø] vidū (fr. val.)

 Nodarbības vingrinājumu sadaļa↑. Noteiktu kustību izpildījums zāles vidū.

poza 4. arabesque 90º augstumā