Noteikts veids kā iedala ķermeņa stāvokļus un kustību virzienus telpā. Baletzāles sadalījumu nosaka attiecībā pret punktu 1.

Punkts 1 sakrīt ar ķermeņa stāvokli telpā en face (ar seju).

Punkti 2 un 8 sakrīt ar ķermeņa stāvokli telpā épaulement (pa diagonāli).

Punkti 3 un 7 sakrīt ar ķermeņa stāvokli telpā de profil (profilā).

Punkts 5 sakrīt ar ķermeņa stāvokli telpā de dos (ar muguru).

Punkti 4 un 6 sakrīt ar ķermeņa stāvokli telpā épaulement (pa diagonāli) attiecībā pret punktu 5.

Latvijas Nacionālās operas baletzāle

Latvijas Nacionālās operas baletzāle