[də do] ar muguru (fr. val.)

Ķermeņa stāvoklis telpā↑ ar muguru pret skatītājiem jeb pret punktu 5 pēc baletzāles sadalījuma shēmas