Strādājošās kājas kustību pamatvirzienu un ķermeņa pozu maiņa notiek ar paņēmienu passé.