Pagrieziens↑ pa 180˚ vai 360˚ ap savu asi uz abām kājām 5. kāju pozīcijā en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm) uz aizmugurē stāvošās kājas pusi. Kustības laikā notiek kāju maiņa 5. kāju pozīcijā. Ja kustības sākumā priekšā ir labā kāja, tad kustības beigās priekšā ir kreisā kāja un otrādi.

Pagrieziens↑ uz abām kājām parasti sākas no demi-plié (puspiesēdiena) 5. kāju pozīcijā, rokas ir 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz sāniem uz priekšā stāvošās kājas pusi. Tad izpilda relevé en demi-pointe vai en pointe, rokas ir 1. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts en face. Tam seko pagrieziens↑ uz aizmugurē stāvošās kājas pusi. Pagrieziena↑ laikā rokas ir 1. roku pozīcijā. Pagrieziena↑ beigās rokas ir 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz sāniem uz priekšā stāvošās kājas pusi.

Ja griežas ½  apļa (180˚), tad pirmajā ¼ apļa abas kājas samaina ar vietām 5. kāju pozīcijā un tad, saglabājot 5. kāju pozīciju, izpilda atlikušo ¼ pagriezienu↑.

Ja griežas veselu apli (360˚), tad pirmajā ½ aplī abas kājas samaina ar vietām 5. kāju pozīcijā un tad, saglabājot 5. kāju pozīciju, izpilda atlikušo ½ pagriezienu↑.

Pagriezienu↑ uz abām kājām 5. kāju pozīcijā var sākt un pabeigt arī no ķermeņa stāvokļa épaulement croisé vai effacé ar vai bez demi-plié.