[pa ʃase] solis dzīts (fr. val.)

Savienojoša kustība↑ – neliels, ātrs, slīdošs lēciens↑ no vienas kājas uz abām kājām ar virzīšanos vienā no pamatvirzieniem. Lēciena↑ laikā viena kāja it kā cenšas noķert otru kāju.

Pirms lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā un strādājošo kāju ar battement tendu atver vienā no pamatvirzieniem. Vienlaikus ar pāreju uz strādājošo kāju caur demi-plié 4. vai 2. kāju pozīcijā izpilda lēcienu5. kāju pozīcijā vienā no pamatvirzieniem. Lēcienu↑ pabeidz 5. kāju pozīcijā vai ar strādājošo kāju sur le cou-de-pied. Ja izpilda vairākus pas chassé pēc kārtas, tad solis uz nākošo lēcienu↑ ir caur 4. vai 2. kāju pozīciju.

Ar pas chassé var savienot kustības un ķermeņa pozas par terre (uz grīdas), en demi-pointe (uz puspirkstiem), en pointe (uz puantēm) un allegro (lēcienos).