[pa də buʀe sɛ̃pl] solis, bourré (=deja, kuras pamatā ir trīs soļi), vienkāršs (fr. val.)

Savienojoša kustība↑ – trīs soļi, ar kuriem pāriet no vienas kājas uz otru kāju. Pirmos divus soļus izpilda uz puspirkstiem, vienlaicīgi strādājošo kāju paceļ sur le-cou-de-pied (uz potītes), trešo soli pabeidz uz demi-plié (puspiesēdiena) ar strādājošo kāju sur le-cou-de-pied. Kustību izpilda virzienā en dehors vai en dedans.

 

Pas de bourré en dehors sāk ar strādājošo kāju sur le-cou-de-pied dessous (uz potītes aizmugurē), pamatkāju uz demi-plié, pamatkājas roka ir 1., strādājošās kājas roka2. roku pozīcijā. Pirmo soli izpilda ar strādājošo kāju uz puspirkstiem 5. kāju pozīcijā, pamatkāju ar petit retiré paceļ sur le-cou-de-pied dessus (uz potītes priekšā), abas rokas ir 1. roku pozīcijā. Otro soli izpilda ar kāju no sur le-cou-de-pied dessus uz puspirkstiem uz sāniem (mazā 2. kāju pozīcijā), otru kāju paceļ sur le-cou-de-pied dessus, abas rokas ir 1. roku pozīcijā. Trešo soli izpilda, nolaižot kāju no sur le-cou-de-pied dessus 5. kāju pozīcijā uz demi-plié, otru kāju paceļot sur le-cou-de-pied dessous, pamatkājas roka ir 1., strādājošās kājas roka – 2. roku pozīcijā.

Pas de bourré en dedans sāk ar strādājošo kāju sur le-cou-de-pied dessus. Nākošie divi sur le-cou-de-pied ir dessous. Kustību pabeidz ar sur le-cou-de-pied dessus. Roku kustības ir tādas pašas, kā izpildot pas de bourré en dehors.