[pazeʃape] solis, atrāvies (fr. val.)

Divi mazi lēcieniuz augšu no abām kājām uz abām kājām bez virzīšanās. Pirms pirmā lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā. Tam seko atspēriens ar abām kājām un lēciens↑ uz augšu. Lēciena laikā nostieptas kājas atver 2. vai 4. kāju pozīcijā plecu platumā. Pirmo lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 2. vai 4. kāju pozīcijā. Tam uzreiz seko otrais lēciens↑, kura laikā nostieptas kājas aizver 5. kāju pozīcijā ar vai bez kāju maiņas (t.i., priekšā esošās un aizmugurē esošās kājas samainīšanas ar vietām). Otro lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 5. kāju pozīcijā. Skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Kad ir apgūts pas échappé, tad to izpilda kā lielu lēcienu↑ (grand pas échappé).

Izpildot pas échappé pirmo lēcienu uz 2. kāju pozīciju, skatiens ir vērsts uz vienu no rokām pazeminātā 2. roku pozīcijā. Izpildot otro lēcienu 5. kāju pozīcijā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi.

Izpildot pas échappé pirmo lēcienu uz 4. kāju pozīciju, rokas un skatiens atbilst mazajai pozai croisé devant vai derrière vai mazajai pozai effacé devant vai derrière. Izpildot otro lēcienu 5. kāju pozīcijā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi.