[pa ɡlisad] solis, slīdēšanas (fr. val.)

Savienojoša kustība↑ – mazs, zems, slīdošs lēciens↑ no vienas kājas uz otru kāju ar virzīšanos vienā no pamatvirzieniem. Pirms lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā, vienlaicīgi atverot strādājošo kāju vienā no pamatvirzieniem. Tam seko atspēriens no pamatkājas un lēciens↑. Lēciena↑ augstākajā punktā abas kājas ir nostieptas 2. (ja lēcienu↑ izpilda uz sāniem) vai 4. kāju pozīcijā (ja lēcienu↑ izpilda uz priekšu vai atpakaļ). Lēcienu↑ pabeidz ar strādājošo kāju uz demi-plié, pamatkāju aizverot 5. kāju pozīcijā.

Izpildot pas glissade uz sāniem, lēciena↑ sākumā skatiens ir vērsts uz priekšā vai uz aizmugurē stāvošās kājas pusi. Lēciena laikā rokas atver pazeminātā 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz priekšu. Līdz ar lēciena↑ nobeigumu skatienu pagriež uz pretējo pusi.

Izpildot pas glissade uz priekšu, rokas un skatiens atbilst kādai no pozām arabesque.

Izpildot pas glissade uz aizmuguri, rokas un skatiens atbilst mazajai pozai croisé devant vai mazajai pozai effacé devant.

Ja pas glissade izpilda en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm), tad to izpilda bez lēciena.