[p(ə)ti ʃɑ̃ʒmɑ̃ də pje] maza maiņa, pēdu (fr. val.)

Mazs lēciens↑ uz augšu no abām kājām uz abām kājām bez virzīšanās ar kāju maiņu gaisā. Pirms lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā. Tam seko atspēriens ar abām kājām un mazs lēciens5. kāju pozīcijā ar nostieptām kājām. Lēciena↑ laikā priekšā esošā kāja un aizmugurē esošā kāja tiek samainītas ar vietām. Lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 5. kāju pozīcijā. Rokas ir sagatavošanās stāvoklī, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Lēciens↑ ir tikai tik augsts, lai paspētu nostiept pirkstus, pēdas un ceļus. 

Skatīt arī changement de pieds.