[pʀepaʀasjɔ̃ piʀwɛt] sagatavošanās, pagrieziens (fr.val.)

Préparation↑ (sagatavošanās kustība) pirms mazās pirouette no 5. kāju pozīcijas.

Ja pirouette izpilda pa labi, préparation↑ sāk no 5. kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, labā roka ir 1., kreisā roka – 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts en face. Tad izpilda demi-plié (puspiesēdienu), kam seko relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm) uz kreisās kājas, labo kāju ar petit retiré paceļ sur le cou-de-pied dessus (uz potītes priekšā) un rokas aizver 1. roku pozīcijā. Tad vēlreiz izpilda demi-plié 5. kāju pozīcijā ar labo kāju priekšā un vienlaikus kreiso roku atver 2. roku pozīcijā.

Ja pirouette izpilda pa labi, préparation↑ sāk no 5. kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, labā roka ir 1., kreisā roka – 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts en face. No demi-plié izpilda relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) en pointe (uz puantēm) uz labās kājas, kreiso kāju ar petit retiré paceļ sur le cou-de-pied dessus un rokas aizver 1. roku pozīcijā. Tad vēlreiz izpilda demi-plié 5. kāju pozīcijā ar labo kāju priekšā un vienlaikus kreiso roku atver 2. roku pozīcijā.