[ʀəlve] pacelts (fr. val.)

Pacelšanās uz puspirkstiem vai uz puantēm uz vienas vai uz abām kājām.