[sisɔn sɛ̃pl] sissonne (=iespējams nosaukts autora vārdā), vienkāršs 

Mazs lēciens uz augšu no abām kājām uz vienu kāju bez virzīšanās. Pirms lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā. Tam seko stiprs atspēriens ar abām kājām un lēciens↑ uz augšu. Lēciena↑ laikā kājas ir nostieptas pirkstos, pēdās un ceļos, saglabājot 5. kāju pozīciju, rokas ir 1. roku pozīcijā. Lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié uz vienas kājas. Otru kāju ar petit retiré paceļ sur le-cou-de-pied dessus (uz potītes priekšā) vai dessous (uz potītes aizmugurē). Pamatkājas roka ir 1., strādājošās kājas roka – 2. roku pozīcijā. Skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi.