[tuʀ tiʀbuʃɔ̃] pagrieziens, korķviļķis (fr. val.)

Grieziens tour (tūre) ar strādājošo kāju stāvoklī grand retiré pa labi vai pa kreisi virzienā en dehors vai en dedans no 5. vai 4. kāju pozīcijas.

Pirms tour↑ var izpildīt préparation pirms tour tir-bouchon no 5. kāju pozīcijas. Ja tour↑ izpilda pa labi, tad pēc préparation nedaudz padziļina demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā un izpilda spēcīgu griezošu atspērienu virzienā en dehors uz kreisās kājas, vienlaikus labo kāju ar grand retiré paceļ stāvoklī tire-bouchon dessus un rokas caur 1. roku pozīciju paceļ 3. Skatiens ir vērsts en face pret punktu 1. Neapstājoties turpina griezienu↑ 360˚ leņķī ap savu asi pa labi. Tour↑ beigās saglabā stāvokli tire-bouchon dessus pret punktu 1, rokas ir 3. roku pozīcijā.

Pirms tour↑ var izpildīt préparation pirms tour tir-bouchon no 5. kāju pozīcijas. Ja tour↑ izpilda pa labi, tad pēc préparation nedaudz padziļina demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā un vienlaikus labo roku atver 2. roku pozīcijā. Tad izpilda spēcīgu griezošu atspērienu virzienā en dedans uz labās kājas, vienlaikus kreiso kāju ar grand retiré paceļ stāvoklī tire-bouchon dessus un rokas paceļ 3. roku pozīcijā. Skatiens ir vērsts en face pret punktu 1. Neapstājoties turpina griezienu↑ 360˚ leņķī ap savu asi pa labi. Tour↑ beigās saglabā stāvokli tire-bouchon dessus pret punktu 1, rokas ir 3. roku pozīcijā.

Pirms tour↑ izpilda préparation pirms tour en dehors no 4. kāju pozīcijas. Ja tour↑ izpilda pa labi, tad pēc préparation nedaudz padziļina demi-plié (puspiesēdienu) 4. kāju pozīcijā un izpilda spēcīgu griezošu atspērienu virzienā en dehors uz kreisās kājas, vienlaikus labo kāju paceļ stāvoklī tire-bouchon dessus un rokas caur 1. roku pozīciju paceļ 3. Skatiens ir vērsts uz punktu 2. Neapstājoties turpina griezienu↑ 360˚ leņķī ap savu asi pa labi. Tour↑ beigās saglabā stāvokli tire-bouchon dessus pret punktu 1 ar rokām 3. roku pozīcijā vai noliek kājas 4. kāju pozīcijā un rokas atver 2. roku pozīcijā.

Pirms tour↑ izpilda préparation pirms tour en dedans no 4. kāju pozīcijas. Ja tour↑ izpilda pa labi, tad pēc préparation nedaudz padziļina demi-plié (puspiesēdienu) 4. kāju pozīcijā uz labās kājas un vienlaikus labo roku atver 2. roku pozīcijā. Tad izpilda spēcīgu griezošu atspērienu virzienā en dedans uz labās kājas, vienlaikus kreiso kāju paceļ stāvoklī tire-bouchon dessus un rokas paceļ 3. roku pozīcijā. Skatiens ir vērsts en face pret punktu 1. Neapstājoties turpina griezienu↑ 360˚ leņķī ap savu asi pa labi. Tour↑ beigās saglabā stāvokli tire-bouchon dessus pret punktu 1 ar rokām 3. roku pozīcijā vai noliek kājas 5. kāju pozīcijā un rokas atver 2. roku pozīcijā.

Tour↑ var izpildīt arī no citiem paņēmieniem.