[də kote] uz sāniem/sānos (fr. val.)

Strādājošās kājas stāvoklis attiecībā pret pamatkāju un ķermeņa un kāju kustību pamatvirziens↑. Terminam ir trīs nozīmes:

1) KĀJU STĀVOKLISstrādājošās kājas atrašanās pamatkājai sānos.

2) KĀJU KUSTĪBA – kustība ar strādājošo kāju uz sāniem.

3) ĶERMEŅA KUSTĪBA – dejotāja virzīšanās uz sāniem.