[ɑ̃navɑ̃] uz priekšu/priekšā (fr. val.)

Strādājošās kājas stāvoklis attiecībā pret pamatkāju un ķermeņa un kāju kustību pamatvirziens↑. Terminam ir trīs nozīmes:

1) KĀJU STĀVOKLISstrādājošās kājas atrašanās pamatkājai priekšā.

2) KĀJU KUSTĪBA – kustība ar strādājošo kāju uz priekšu.

3) ĶERMEŅA KUSTĪBA – dejotāja virzīšanās uz priekšu.