Ir iznākusi Latvijā pirmā mācību grāmata un metodiskais materiāls klasiskās dejas pedagoģijā augstskolu
mācībspēkiem un studējošiem, profesionālo skolu pedagogiem un audzēkņiem, dejotājiem,
kā arī jebkuram, kurš vēlas apgūt klasiskās dejas pamatus.

Autore: Regīna Kaupuža, Gunta Bāliņa
Līdzautore: Agnese Andersone
Māksliniece: Lita Zvaigznīte
Redaktore: Lauma Mellēna-Bartkeviča
Izdevējs: Latvijas Baleta un dejas ģilde
Iespiests: tipogrāfija ULMA


Par finansiālo atbalstu grāmatas tapšanā pateicamies Valsts Kultūrkapitāla fondam.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit gan elektroniskā, gan papīra formātā.

Cena:

15 EUR (elektroniskais formāts)

20 EUR (papīra formāts)

Attēloti 2 produkti