[ɡʀɑ̃ pazeʃape] liels solis, atrāvies(fr. val.)

Divi lieli lēcieniuz augšu no abām kājām uz abām kājām bez virzīšanās. Pirms pirmā lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā. Tam seko stiprs atspēriens ar abām kājām un liels lēciens5. kāju pozīcijā uz augšu. Pirmo lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 2. vai 4. kāju pozīcijā. Tam seko otrais lēciens2. vai 4. kāju pozīcijā. Otro lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 5. kāju pozīcijā.

Izpildot grand pas échappé pirmo lēcienu uz 2. kāju pozīciju, skatiens ir vērsts uz vienu no rokām pazeminātā 2. roku pozīcijā. Izpildot otro lēcienu 5. kāju pozīcijā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi.

Izpildot grand pas échappé pirmo lēcienu uz 4. kāju pozīciju, rokas un skatiens atbilst mazajai pozai croisé devant vai derrière vai mazajai pozai effacé devant vai derrière. Izpildot otro lēcienu 5. kāju pozīcijā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi.

Skatīt arī pas échappé.