Griezienino 45˚ līdz 360˚ ap savu asi uz abām kājām 5. kāju pozīcijā, ar kāju maiņu vai uz vienas kājas.

Pēc īpašībām pagriezienus var iedalīt divās grupās:

1) PAGRIEZIENI UZ VIETAS:

2) PAGRIEZIENI AR VIRZĪŠANOS: