[pazasɑ̃ble] solis, savākts kopā (fr. val.)

Mazs, savākts lēciens↑ uz augšu no abām kājām uz abām kājām bez virzīšanās. Pirms lēciena↑ vienlaicīgi ar demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā strādājošo kāju sāk atvērt vienā no pamatvirzieniem, kam seko tūlītējs atspēriens ar abām kājām uz augšu. Lēciena↑ augstākajā punktā abas kājas savelk  5. kāju pozīcijā. Lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié 5. kāju pozīcijā. Rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Pas assamblé uz sāniem izpilda virzienā en dehors vai en dedans.

Izpildot lēcienuen dehors uz sāniem, strādājošā kāja lēciena↑ sākumā ir  5. kāju pozīcijā aiz muguras, lēciena↑ beigās –  5. kāju pozīcijā priekšā. Lēciena↑ sākumā skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Līdz ar lēciena↑ nobeigumu skatienu caur stāvokli en face (uz priekšu), pagriež uz pretējo pusi.

Izpildot lēcienuen dedans uz sāniem, strādājošā kāja lēciena↑ sākumā ir  5. kāju pozīcijā priekšā, lēciena↑ beigās –  5. kāju pozīcijā aiz muguras. Lēciena↑ sākumā skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Līdz ar lēciena↑ sākumu skatienu caur stāvokli en face (uz priekšu), pagriež uz pretējo pusi.

Izpildot pas assamblé uz priekšu vai uz aizmuguri, rokas un skatiens atbilst mazajai pozai croisé devant vai derrière vai mazajai pozai effacé devant vai derrière. 

Skatīt arī double pas assamblé.