[pa ʒəte] solis, mests (fr.val.)

Mazs lēciens↑ uz augšu no vienas kājas uz otru kāju bez virzīšanās. Pirms lēciena↑ vienlaicīgi ar demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā strādājošo kāju atver 30° augstumā vienā no pamatvirzieniem. Tam seko atspēriens ar pamatkāju uz augšu. Lēciena↑ augstākajā punktā strādājošā kāja ir nostiepta, pamatkāja ir sur le-cou-de-pied dessus (uz potītes priekšā) vai dessous (uz potītes aizmugurē). Lēcienu↑ pabeidz ar strādājošo kāju demi-plié un pamatkāju sur le-cou-de-pied dessus vai dessous. Lēciena↑ sākumā skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Lēcienu↑ pabeidz ar pamatkājas roku 1. un strādājošās kājas roku 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz priekšā stāvošās kājas pusi. Pas jeté uz sāniem izpilda virzienā en dehors vai en dedans.

Izpildot lēcienuen dehors, strādājošā kāja lēciena↑ sākumā ir 5. kāju pozīcijā aiz muguras, lēciena↑ beigās sur le-cou-de-pied ir dessous.

Izpildot lēcienuen dedans, strādājošā kāja lēciena↑ sākumā ir 5. kāju pozīcijā priekšā, lēciena↑ beigās sur le-cou-de-pied ir dessus.