[plije] saliekts (fr. val.)

Piesēdiens potītēs, ceļos un gūžās. Ir divi plié