[pʀepaʀasjɔ̃ piʀwɛt] sagatavošanās, pagrieziens (fr.val.)

Préparation↑ (sagatavošanās kustība) pirms mazās pirouette no 2. kāju pozīcijas.

Ir divi préparation↑ veidi:

1) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Labo kāju atver uz sāniem pointé tendue (uz pirkstgala), vienlaicīgi rokas caur 1. roku pozīciju atver 2. roku pozīcijā. Tad vienlaikus ar demi-plié (puspiesēdienu) 2. kāju pozīcijā labo roku aizver 1. roku pozīcijā.

2) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvo)klī. Vispirms izpilda demi-plié (puspiesēdienu) un relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) un vienlaikus rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Pēc tam vienlaicīgi priekšā stāvošo kāju atver uz sāniem 45˚ augstumā un rokas 2. roku pozīcijā. Tad vienlaikus ar demi-plié 2. kāju pozīcijā labo roku aizver 1. roku pozīcijā.

Ir divi préparation↑ veidi:

1) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Kreiso kāju atver uz sāniem pointé tendue (uz pirkstgala), vienlaicīgi rokas caur 1. roku pozīciju atver 2. roku pozīcijā. Tad vienlaikus ar demi-plié (puspiesēdienu) 2. kāju pozīcijā labo roku aizver 1. roku pozīcijā.

2) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Vispirms izpilda demi-plié (puspiesēdienu) un relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) un vienlaikus rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Pēc tam vienlaicīgi aizmugurē stāvošo kāju atver uz sāniem 45˚ augstumā un rokas 2. roku pozīcijā. Tad vienlaikus ar demi-plié 2. kāju pozīcijā labo roku aizver 1. roku pozīcijā.