[pʀepaʀasjɔ̃ piʀwɛt] sagatavošanās, pagrieziens (fr.val.)

Préparation↑ (sagatavošanās kustība) pirms mazās pirouette no 4. kāju pozīcijas.

Ir divi préparation↑ veidi:

1) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas ķermeņa stāvoklī épaulement croisé ar kreiso kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Kreiso kāju ar battement tendu atver uz priekšu pointé tendue (uz pirkstgala) pret punktu 2 pēc baletzāles sadalījuma shēmas, vienlaicīgi rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Tad kreiso kāju noliek 4. kāju pozīcijā (kreisās kājas celis ir nedaudz saliekts, labās kājas celis ir nostiepts), labo roku pagriež ar delnu stāvoklī allongé(iztaisnota, vērsta uz leju), kreiso roku atver 2. roku pozīcijā allongé, skatiens uz punktu 2. Tam seko demi-plié 4. kāju pozīcijā.

2) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. No demi-plié izpilda relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm) uz kreisās kājas ar pagriezienu uz ķermeņa stāvokli épaulement effacé, vienlaikus labo kāju ar petit retiré paceļ sur le cou-de-pied dessus (uz potītes priekšā) un rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Pēc tam vienlaikus ar demi-plié uz kreisās kājas labo kāju no sur le cou-de-pied dessus noliek 4. kāju pozīcijā aiz muguras ar nostieptu celi un labo roku pagriež ar delnu stāvoklī allongé, kreiso roku atver 2. roku pozīcijā allongé, skatiens uz punktu 2. Tam seko demi-plié uz abām kājām.

Ir divi préparation↑ veidi:

1) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas ķermeņa stāvoklī épaulement croisé ar labo kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. Labo kāju ar battement tendu atver uz priekšu pointé tendue (uz pirkstgala) pret punktu 8, vienlaicīgi rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Tad labo kāju noliek 4. kāju pozīcijā (labās kājas celis ir nedaudz saliekts, kreisās kājas celis ir nostiepts) un vienlaikus kreiso roku atver 2. roku pozīcijā. Skatiens ir vērsts uz punktu 1.

2) Ja pirouette izpilda pa labi, kustību sāk no kāju pozīcijas en face ar kreiso kāju priekšā, rokas ir sagatavošanās stāvoklī. No demi-plié izpilda relevé en demi-pointe (uz puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm) uz labās kājas ar pagriezienu uz ķermeņa stāvoklī épaulement effacé, vienlaikus kreiso kāju ar petit retiré paceļ sur le cou-de-pied dessus un rokas paceļ 1. roku pozīcijā. Pēc tam vienlaikus ar demi-plié uz labās kājas kreiso kāju no sur le cou-de-pied dessus noliek 4. kāju pozīcijā aiz muguras ar nostieptu celi. Vienlaikus kreiso roku atver 2. roku pozīcijā. Skatiens ir vērsts uz punktu 1.