[sisɔn uvɛʀt] sissonne (=iespējams nosaukts autora vārdā), atvērts 

Vidējs lēciens↑ uz augšu no abām kājām uz vienu kāju ar strādājošās kājas atvēršanu 45° vai 90° augstumā vienā no pamatvirzieniem. Pirms lēciena↑ izpilda demi-plié (puspiesēdienu) 5. kāju pozīcijā. Tam seko stiprs atspēriens ar abām kājām un lēciens↑ uz augšu. Lēcienu↑ pabeidz uz demi-plié uz vienas kājas ar atvērtu strādājošo kāju 45° vai 90° augstumā vienā no pamatvirzieniem vai jebkurā no ķermeņa pozām. Lēcienu↑ var izpildīt gan bez virzīšanās, gan ar virzīšanos vienā no pamatvirzieniem.

Izpildot sissonne ouverte uz sāniem, lēciena↑ sākumā rokas ir 1. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz priekšu. Lēciena↑ nobeigumā rokas atver pazeminātā 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz strādājošās kājas pusi.

Izpildot sissonne ouverte uz priekšu, rokas un skatiens atbilst mazajai pozai croisé devant vai mazajai pozai effacé devant.

Izpildot sissonne ouverte uz aizmuguri, rokas un skatiens atbilst kādai no pozām arabesque