[tuʀ ekaʀte dəvɑ̃] pagrieziens, plaši atvērts priekšā (fr. val.)

Griezienstour↑ (tūre) lielajā pozā ecarté devant pa labi vai pa kreisi virzienā en dedans no 4. kāju pozīcijas.

Pirms tour↑ izpilda préparation pirms tour en dedans no 4. kāju pozīcijas. Ja tour↑ izpilda pa labi, tad pēc préparation nedaudz padziļina demi-plié 4. kāju pozīcijā uz labās kājas un ar spēcīgu griezošu atspērienu izpilda relevé uz labās kājas en demi-pointe (uz augstiem puspirkstiem) vai en pointe (uz puantēm), vienlaikus ar kreiso kāju izpilda grand battement jeté lielajā pozā ecarté devant uz punktu 2 pēc baletzāles sadalījuma shēmas (strādājošā kāja ir atvērta pret punktu 8), kreiso roku paceļ 3. roku pozīcijā, labo roku atstāj 2. roku pozīcijā, skatiens ir vērsts uz kreiso delnu. Neapstājoties turpina griezienu↑ ap savu asi pa labi līdz punktam 2. Tour↑ beigās saglabā lielo pozu ecarté devant pret punktu 2. Skatiens ir vērsts uz kreiso delnu 3. roku pozīcijā.

Tour↑ var izpildīt arī no citiem paņēmieniem.