Strādājošajai kājai atbilstošā roka.

Skatīt arī pamatkājas roka.