Kāja, ar kuru nebalstās uz grīdas, izpildot kustības.

Skatīt arī pamatkāja.